Visum i Tyrkia

Den tyrkiske regjeringen har innført visumplikt for nordmenn. Norske statsborgere må derfor nå ha visum for å oppholde seg i Tyrkia. Ved ankomst på flyplassen får du kjøpe et turistvisum, pris US$ 20 / €15, som er gyldig i en periode opp til tre måneder.

Prosessen med å ordne visumet tar som regel bare noen få minutter og så har du stempelet i passet ditt. Visumet kan du betale kontant i dollar eller euro, eller du kan bruke kredittkort.

Kontakt den tyrkiske ambassaden i Oslo i god tid før reisen starter dersom du ønsker mer informasjon om søknadsprosessen og hvordan du skal gå frem.

 

Tyrkias ambassade,
Halvdan Svartes gt. 5, 0244 Oslo
Tlf: 22 44 99 20/22 44 99 71
E-Post: postmaster@oslo-turkish-embassy.com

 

Nye regler fra 10.04.2014

Norske statsborgere må ha visum ved opphold i Tyrkia. Visum kan kjøpes via www.evisa.gov.tr før avreise og koster 20 USD pr. person. Fra og med den 10.04.2014 kan ikke lengre visum kjøpes på flyplassen ved ankomst til Tyrkia.
Visumet er gyldig for opphold inntil 90 dager. Ut- og innreise må være innenfor visumets gyldighetsperiode. Passet må være gyldig i minst 6 måneder etter hjemkomst.

Reisende med norsk pass får et såkalt «multiple entry» visum for 3 måneder (90 dager) i løpet av en periode på 6 måneder. Disse 90 dagene kan benyttes til ulike tider, dvs at man kan forlate og ankomme Tyrkia flere ganger så lenge de 90 dagene ikke overskrides. Nytt visum for 3 måneder (90 dager) kan først fås når visumet er gått ut 6 måneder etter første innreisedato.

Reisende som ønsker å oppholde seg i Tyrkia lenger enn 90 dager, må ved bestilling av reisen søke om visum for utvidet opphold ved den tyrkiske ambassaden. Ambassade, tlf:22 12 87 50.