Taxi og Transport

Alle taxier i Tyrkia skal ha taksameter og de skal bruke dem. Dette betyr ikke at det alltid blir gjort. Om du setter deg inn i en taxi og sjåføren ikke starter taksameteret, eller om sjåføren prøver litt for ivrig å diskutere prisen før turen starter, så bør du peke på taksameteret og be om at han bruker det. Dette blir da sannsynligvis billigere.

Det finnes imidlertid unntak: Hvis turen går mellom to byer er det som regel satt faste priser på turen. Om du skal kjøre en lengre tur med taxi og det ikke er satt en fast pris kan det være en god ide å bli enige om prisen på forhånd. Skal du f.eks. reise mellom flyplassen og byen kan det være en ide å bli enige om prisen på forhånd. Mange av taxiene som opererer fra flyplasser, jernbanestasjoner og bussterminaler kan misbruke posisjonen sin til en viss grad. F.eks ved å nekte å kjøre kortere turer, bruke nattakst hele døgnet eller forlange en ualminnelig høy pris på turen. Om dette er tilfelle bør du prøve å praie en taxi utenfor flyplassen, eller satse på buss, dolmuş eller tog inn til byen.

Det er ikke vanlig å tipse sjåføren. Isteden runder man av prisen oppover. Koster f.eks. en tur 8,75 YTL vil en tyrker betale 9 YTL. På samme måte vil gjerne sjåføren be om 9 dersom turen koster 9,25 YTL. På de største reisemålene for utenlandske turister venter gjerne sjåføren at du gir tips, men det bør du ikke føle deg tvunget til med mindre sjåføren yter ekstra service i en eller annen form (f.eks. ved å ta seg av ekstra stor bagasje).

Bilene som benyttes til taxikjøring i Tyrkia er ofte av typen Fiat Dogan. En del av dem har air-condition selv om sjåførene ofte kjører med rutene nede isteden for. De fleste taxier har sikkerhetsbelter, husk å alltid bruke dette når du sitter i bil i Tyrkia. Om taxien du praier ikke har sikkerhetsbelte, kan du spørre om det er mulig å få en som har.