Dolmus

dolmusEn dolmuş er en minibuss som kjører faste ruter i byen eller til en naboby. (De faste rutene er forresten ikke alltid helt faste, dolmuşen kan gjerne ta en liten omvei for å kjøre en gammel kone hjem med all bagasjen.) Dolmuşen kjører som regel når “kapteinen” (sjåføren) synes det er nok passasjerer ombord, men kan også ha fastsatte avgangstidspunkt. Når turen starter blir billettpenger fra de som sitter bak i bussen sendt fra hånd til hånd frem til kapteinen, og så går vekslepengene samme veien tilbake. Passasjerer stiger på og går av hele veien, og siden det ikke finnes noen stoppknapp må du si fra når du vil av.

Om du finner ut at du har havnet på feil dolmuş, kan kanskje enkleste måten å løse problemet på være å bli sittende på bussen til den returnerer til startpunktet ditt. Du må selvfølgelig betale for tilbaketuren også, men du kommer i det minste tilbake til et kjent sted slik at du kan prøve igjen. Om ikke annet har du fått se litt mer av byen.